Tuesday, February 10, 2015

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KHB (KEMAHIRAN TEKNIKAL)

Tingkatan
Matapelajaran
masa
1arab1
KHB (KT)
9.10am – 9.50am
Tajuk
Faktor Rekabentuk
Unit
Jenis bahan dan Pengikat

Objektif
·         Mengenal pasti jenis dan saiz pengikat
·         Mengenal pasti cara penggunaan pengikat
Aktiviti
Perbincangan
Tunjukcara

ABM
 paku panel, pakul kepala timbul dan skru
Nilai murni
kerjasama
Refleksi
    /         orang pelajar mampu capai objektif dengan bimbingan guru
Tingkatan
Matapelajaran
masa

1M1
KHB (KT)
12.50pm- 2.10pm
Tajuk
Factor rekabentuk

Unit
Jenis bahan dan Pengikat

Objektif
·         Mengenal pasti saiz dan sifat bahan
·         Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan bahan
·         Mengenal pasti jenis dan saiz pengikat
·         Mengenal pasti cara penggunaan pengikat
Aktiviti
Perbincangan
Tunjukcara

ABM
 paku panel, pakul kepala timbul dan skru
Nilai murni
kerjasama
Refleksi
    /         orang pelajar mampu capai objektif dengan bimbingan guru
Tingkatan
Matapelajaran
masa

3MI
KHB (KT)
11.30am – 12.10pm

Tajuk
ELEKTRIK
Unit
Pengenalan motor arus terus
Objektif
·         Membaca maklumat pada plat perincian motor
·         Mengenali jenis motor
Aktiviti
Penerangan dan guru tunjukkan keratan rentas motor DC
ABM
Lukisan keratan rentas motor DC
Nilai murni
kerjasama
Refleksi
   /      orang pelajar dapat mencapai objektif dengan bantuan dan bimbingan guruTingkatan
Matapelajaran
masa

2P2
ICTL
10.10am -11.30am
Tajuk
Computer hardware
Unit
Computer part and components
Objektif
Identify main components in the computer system
·         Monitor
·         Keyboard
·         Speaker
·         Mouse
·         System unit
·         Printer
Aktiviti
Showing the main components of the computer system
Labellin the main componen of the computer system in a worksheet to be kept in the portfolio

ABM
Komputer hardware
Nilai murni
Co -operation
Refleksi
       /         of the student able to archieved the objective

No comments:

Post a Comment