Friday, February 4, 2011

SISTEM FAIL KHB


FAIL 1
1.1 STRUKTUR ORGANISASI
1.2 BIODATA & MAKLUMAT GURU
1.3 JADUAL GURU PANITIA
1.4 JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL
1.5 SENARAI BUKU TEKS & BUKU RUJUKAN, BBM DAN ABM


FAIL 2
2.1 TAKWIM SEKOLAH
2.2 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
2.3 SUKATAN PELAJARAN
2.4 SURAT PEKELILING


FAIL 3
3.1 MINIT MESYUARAT PANITIA
3.2 LAPORAN PERJUMPAAN
3.3 KURSUS
3.4 PENCERAPAN GURU


FAIL 4
4.1 PEPERIKSAAN UMUM
4.2 UJIAN & PEPERIKSAAN SEKOLAH
4.3 ANALISIS KEPUTUSAN
4.4 KERTAS SOALAN
4.5 KERJA KURSUS

No comments:

Post a Comment