Saturday, January 13, 2018

RBT REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGKU AMPUAN JEMAAH
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TINGKATAN SATUBULAN
MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
(SELEPAS SELESAI TOPIK)
CATATAN
JANUARI
1
03/01 – 06/01
1.0 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
       1.1 Dunia Reka Bentuk
1.1.1   Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi.

1.1.2   Mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih.

1.1.3   Menjelaskan prinsip reka bentuk.

1.1.4   Mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas.

TAHAP
TAFSIRAN
1
i. Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi.
ii. Mendefinisikan invensi dan inovasi.
iii. Menyatakan satu kepentingan reka bentuk dan teknologi, atau;
iv. Menyatakan satu elemen reka bentuk berdasarkan produk sedia ada, atau;
v. Menyatakan satu peranan reka bentuk, atau;
vi. Menyatakan satu etika dalam reka bentuk.
2

i. Mengenal pasti dua elemen reka bentuk berdasarkan produk sedia ada.
ii. Menjelaskan dua prinsip reka bentuk.
iii. Mengenal pasti satu peranan reka bentuk.
iv. Menerangkan satu etika dalam reka bentuk.
3

i. Melakar satu lakaran reka bentuk produk yang terdiri daripada beberapa objek asas geometri dengan mengaplikasikan dua elemen dan dua prinsip.
4

i. Membanding beza dua prinsip dan dua elemen pada tiga produk yang berlainan dalam bentuk jadual.
5

i. Menilai objek baharu yang dibina berasaskan elemen dan prinsip reka bentuk.
6

i. Menghasilkan semula objek baharu yang sudah dinilai setelah mengambilkira penambahbaikan.
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan objek baharu.
iii. Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan objek baharu.
01/1 – Tahun Baru 2017
2
09/01 – 13/01
1.0 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
       1.1 Dunia Reka Bentuk
1.1.5   Membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk.

1.1.6   Meneroka kriteria reka bentuk yang baik.

1.1.7   Membina objek asas.


3
16/01 – 20/01
1.0 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
      1.2 Kepentingan Reka  Bentuk dan Teknologi
1.2.1   Menyenarai kepentingan reka bentuk dan teknologi.

1.2.2   Mengenal pasti peranan reka bentuk.

1.2.3   Menerangkan etika dalam reka bentuk.

1.2.4   Meneroka kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi.


4
23/01 – 27/01
1.0 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
      1.3 Invensi dan Inovasi  dalam Reka Bentuk
1.3.1   Mentakrifkan invensi dan inovasi.

1.3.2   Mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk.


28-29/01 – Tahun Baru Cina
FEBRUARI
5
31/01 – 03/02
1.0 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
      1.3 Invensi dan Inovasi  dalam Reka Bentuk

1.3.3   Meneroka invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini.

6
06/02 – 10/02
2.0 PENGURUSAN PROJEK
      2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk
2.1.1   Mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk.

2.1.2   Menjana idea reka bentuk.

2.1.3   Mengenal pasti langkah pengurusan
           pelaksanaan projek.
.
TAHAP
TAFSIRAN
1
i. Mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk.

2
i. Mengenal pasti masalah yang dihadapi.
ii. Menjana idea reka bentuk yang dapat menyelesaikan masalah.

3
i. Merangka perancangan berdasarkan langkah pengurusan pelaksanaan projek.
ii. Melengkapkan jadual kerja perancangan projek.

4
i. Menganalisis jadual kerja secara sistematik*.

5
i. Menilai perancangan yang disediakan mengikut prosedur*.

6
i. Menghasilkan kertas kerja pengurusan projek reka bentuk mengikut format*.

* Sistematik -  Perincian tugasan
   Prosedur   - Masa, langkah kerja, kewangan, sumber   
                        manusia
   Format      - 1. Nama pelajar, 2. Tajuk, 3. Penyataan
                       Masalah, 4. Tujuan / objektif,
                       5. Perancangan Projek, 6. Jadual Kerja,     
                       7. Anggaran kos, 8. Penutup
09/02 – Thaipusam
7
13/02 – 17/02
2.0 PENGURUSAN PROJEK
      2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk
2.1.4   Merangka perancangan projek.

2.1.5   Menganalisis perancangan projek dan jadual kerja.


8
20/02 – 24/02
2.0 PENGURUSAN PROJEK
      2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk
2.1.6   Menyediakan anggaran kos.

2.1.7   Merancang pembentukan kumpulan kerja    
           berdasarkan tugas dan peranan


9
01/03 – 03/03


UJIAN SUMATIF 1MAC
10
06/03 – 10/03
3.0 PROSES REKA  
       BENTUK
      3.1 Projek Brief
3.1.1   Mentakrifkan maksud projek brief.

3.1.2   Mengenal pasti ciri dalam projek brief.

3.1.3   Merancang projek brief untuk penghasilan produk yang kreatif.11
13/03 – 17/03
3.0 PROSES REKA  
       BENTUK
      3.1 Projek Brief
3.1.4   Menyaring maklumat dalam projek brief.

3.1.5   Mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran.CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (18/3 - 26/3) – 9 hari
MAC
12
27/03 – 31/03
3.0 PROSES REKA  
       BENTUK
      3.1 Projek Brief
3.1.6   Membina mock-up atau model berdasarkan projek brief
TAHAP
TAFSIRAN
1
i. Mentakrifkan maksud projek brief.
ii. Menyatakan satu ciri projek brief.

2
i. Mengenal pasti tiga ciri dalam projek brief.

3
i. Melengkapkan senarai semak projek brief untuk penghasilan produk*.

4
i. Menganalisis maklumat senarai semak secara prosedur*.
ii. Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.

5
i. Membincangkan projek brief dengan daya usaha*.

6
i. Menghasilkan mock up atau model berdasarkan lakaran dengan nilai tambah*.
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan reka bentuk mock up atau model.
*Produk  - Lakaran produk atau mock up.
Prosedur - Fungsi dan jangka masa.
Nilai tambah - Aspek fungsi, persembahan dan kos  
                         produk.
Daya usaha -
(i) Menggunakan lakaran atau mock-up.
(ii) Membincangkan dua ciri projek brief.


APRIL

13
03/04 – 07/04
3.0 PROSES REKA  
       BENTUK
      3.1 Projek Brief
3.1.6   Membina mock-up atau model berdasarkan projek brief

14
10/04 – 14/04
3.0 PROSES REKA  
       BENTUK
      3.1 Projek Brief
3.1.6   Membina mock-up atau model berdasarkan projek brief
3.1.7   Menilai hasil mock-up atau model

15
17/04 – 21/04
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial
4.1.1   Menyenaraikan peranan lakaran dalam reka bentuk.
4.1.2   Mengenal pasti teknik lakaran piktorial.16
24/04 – 28/04
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial
4.1.3   Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D.


27/4 - Sukan Tahunan
MEI
17
01/05 – 05/05
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial
4.1.3   Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D.


01/05 – Hari Pekerja
18
08/05 – 12/05
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial
4.1.3   Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D.


10/05 – Hari Wesak
19
17/05 – 19/05

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN21/5 – Wesak
20
22/05 – 26/05
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial

4.1.3   Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D.CUTI PERTENGAHAN TAHUN (27/05 - 11/06) – 16 hari      * 03/6 – Keputeraan DYMM Agong
JUN
21
12/06 – 16/06
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial
4.1.3   Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D.


12/6 – Nuzul Quran
22
19/06 – 23/06
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial
4.1.3   Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D.
4.1.4   Memilih lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk.


TAHAP
TAFSIRAN
1
i. Menyatakan satu peranan lakaran dalam reka bentuk.
ii. Menyenaraikan dua teknik lakaran piktorial.

2
i. Mengenal pasti dua teknik lakaran piktorial.

3
i. Menghasilkan lakaran asas produk* dalam bentuk 3D dengan mengaplikasikan teknik lakaran piktorial.

4
i. Menganalisis rupa bentuk lakaran dan membuat penambahbaikan.

5
i. Menilai maklumat yang ada pada lakaran.

6
i. Menghasilkan lakaran baharu dengan nilai tambah*.

Produk           - Lakaran.
Nilai tambah - Estetika, keceriaan atau ergonomik.


23
26/06 – 30/06
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial
4.1.3   Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D.
4.1.4   Memilih lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk.

25/06-26/06 – Hari Raya Puasa
30/6 – Hari Terbuka
JULAI
24
03/07 – 07/07
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial
4.1.5   Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih.
4.1.6   Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran yang dipilih.

25
10/07 – 14/07
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial
4.1.5   Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih.
4.1.6   Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran
           yang dipilih
12/7 – Karnival Permainan
26
17/07 – 21/07
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial
4.1.5   Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih.
4.1.6   Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran
           yang dipilih

27
24/07 – 28/07
4.0 LAKARAN
       4.1 Lakaran Piktorial
4.1.5   Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih.
4.1.6   Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran  
           yang dipilih

OGOS
28
31/07 – 04/08
5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
      5.1 Reka Bentuk Sistem     
            Fertigasi
5.1.1   Mentakrifkan sistem fertigasi.

5.1.2   Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka bentuk.

5.1.3   Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.


1-3/8 – US 2
29
07/08 – 11/08
5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
      5.1 Reka Bentuk Sistem    
            Fertigasi
5.1.3   Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.


TAHAP
TAFSIRAN
1
i. Mentakrifkan maksud sistem fertigasi.
ii. Menyatakan satu komponen utama sistem fertigasi.

2
i. Mengenal pasti dua komponen* utama fertigasi.

3
i. Merangka lakaran model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi dengan mengaplikasikan elemen*.

4
i. Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk sistem fertigasi mengikut prosedur*.
ii. Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.

5
i. Membuat rumusan lakaran secara menyeluruh dari segi elemen, komponen dan bahan dengan daya usaha*.

6
i. Menghasilkan mock up atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi.
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan model struktur reka bentuk fertigasi.
iii. Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan

Komponen - Dari segi kegunaan sistem fertigasi
Elemen- Garisan, bentuk, tekstur, saiz, warna atau   
               arah.
Prosedur
     (i) Menyediakan borang soal selidik, atau
    (ii) Kenal pasti responden.
   (iii) Mengedar dan mengutip borang soal selidik /
         mencatat maklumat.
Daya usaha - Lakaran berlabel jenis elemen,
                       komponen dan bahan yang digunakan30
14/08 – 18/08
5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
      5.1 Reka Bentuk Sistem    
            Fertigasi
5.1.4   Menganalisis elemen reka bentuk dalam sistem fertigasi.

5.1.5   Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.


31
21/08 – 25/08
5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
      5.1 Reka Bentuk Sistem    
            Fertigasi
5.1.4   Menganalisis elemen reka bentuk dalam sistem fertigasi.

5.1.5   Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.

5.1.6   Membina mock-up atau model struktur reka bentuk  
           baharu sistem fertigasi


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (26/08 - 03/09)- 9 hari     31/8 – Hari Kemerdekaan
SEPTEMBER
32
04/09 – 08/09
5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
      5.1 Reka Bentuk Sistem    
            Fertigasi
5.1.6   Membina mock-up atau model struktur reka bentuk
           baharu sistem fertigasi


33
11/09 – 15/09
5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
      5.2 Reka Bentuk Fesyen
5.2.1   Mentakrifkan reka bentuk fesyen.

5.2.2   Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen.


16/09 – Hari Malaysia
34
18/09 – 22/09
5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
      5.2 Reka Bentuk Fesyen
5.2.3   Mengenal pasti teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.

5.2.4   Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.

TAHAP
TAFSIRAN
1
i. Mentakrifkan maksud reka bentuk fesyen.
ii. Menyatakan jenis reka bentuk fesyen.
iii. Mengenal pasti satu teknik cantuman.
iv. Menerangkan satu jenis perkakasan dan penggunaannya dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.
2
i. Mengenal pasti dua teknik cantuman.
ii. Menerangkan tiga jenis perkakasan dan penggunaannya dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.
iii. Merangka satu lakaran reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan elemen garisan, bentuk atau warna.
3
i. Merangka dua lakaran reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan elemen garisan, bentuk dan warna.
4
i. Menganalisis tiga elemen dalam reka bentuk fesyen mengikut prosedur*.
ii. Mempersembahkan data dalam bentuk jadual.
5
i. Membincangkan jenis bahan yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk fesyen.
ii. Membuat rumusan secara menyeluruh dari segi lakaran, elemen, bahan dan teknik cantuman dengan daya usaha*.
iii. Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sedia ada.
6
i. Menghasilkan reka bentuk fesyen dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang mempunyai nilai tambah* dan membimbing*.
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan reka bentuk fesyen.
iii. Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan.
Prosedur  -
(i) Menyediakan borang soal selidik, atau
(ii) Kenal pasti responden.
(iii) Mengedar dan mengutip borang soal selidik / mencatat maklumat.
Daya usaha -
Lakaran terbaik berlabel jenis bahan, elemen dan teknik cantuman yang digunakan.
Nilai tambah-
Penambahan bahan atau idea yang berfungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid.
Membimbing -
(i) Menjadi contoh dari segi tingkah lak dan hasil kerja, atau
(ii) Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain.
21/09 – Awal Muharram
35
25/09 – 29/09
5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
      5.2 Reka Bentuk Fesyen
5.2.4   Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.

5.2.5   Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen.

5.2.6   Membincangkan jenis bahan dalam reka bentuk  
           fesyen berdasarkan lakaran


OKTOBER
36
02/10 – 06/10
5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
      5.2 Reka Bentuk Fesyen
5.2.7   Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan  
           lakaran yang dipilih


5.0 APLIKASI TEKNOLOGI
      5.2 Reka Bentuk Fesyen
5.2.7   Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran yang dipilih.

37
09/10 – 13/10
PAT


18/10 – Deepavali
38
16/10 – 20/10
PAT
39
23/10 – 27/10
PATNOVEMBER
40
30/10 – 03/11
PAT41
06/11 – 10/11
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
42
13/11 – 17/11
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS

43
20/11 – 24/11
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
CUTI AKHIR TAHUN (25/11/2017 – 01/01/2018) - 38 hari     01/12 – Maulidurrasul, 11/12 – Keputeraan Sultan Selangor,  25/12 - Krismas
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am =  214  hari
Jumlah Hari Cuti Penggal = 72  hari

               
KALENDER 2017
Januari
A
I
Se
R
K
J
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Februari
A
I
Se
R
K
J
Sa1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28Mac
A
I
Se
R
K
J
Sa1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
April
A
I
Se
R
K
J
Sa


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


May
A
I
Se
R
K
J
Sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Jun
A
I
Se
R
K
J
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Julai
A
I
Se
R
K
J
Sa


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ogos
A
I
Se
R
K
J
Sa


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September
A
I
Se
R
K
J
Sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Oktober
A
I
Se
R
K
J
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31November
A
I
Se
R
K
J
Sa1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Disember
A
I
Se
R
K
J
Sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI SELANGOR 2017
HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN
TARIKH
HARI KELEPASAN AM NEGERI
TARIKH
HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN
TARIKH
HARI KELEPASAN AM NEGERI
TARIKH
Tahun Baru Cina
Tahun Baru Cina (Hari Kedua)
28 Januari (Sabtu)
29 Januari (Ahad)
Tahun Baru 2017
1 Januari (Ahad)
Tahun Baru Cina
Tahun Baru Cina (Hari Kedua)
8 Februari (Isnin)
9 Februari (Selasa)
Tahun Baru 2016
1 Januari ( Jumaat)
Hari Pekerja
1 Mei (Isnin)
Hari Thaipusam
9 Februari (Khamis)
Hari Pekerja
1 Mei (Ahad)
Hari Thaipusam
24 Januari (Ahad)
Hari Wesak
10 Mei (Rabu)
Hari Nuzul Al-Quran
12 Jun (Isnin)
Hari Wesak
21 Mei (Sabtu)
Hari Nuzul Al-Quran
22 Jun (Rabu)
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
3 Jun (Sabtu)
Hari Keputeraan Sultan Selangor
11 Disember (Isnin)
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
4 Jun (Sabtu)
Hari Keputeraan Sultan Selangor
11 Disember (Ahad)
Hari Raya Puasa *
Hari Raya Puasa (Hari Kedua)*
25 Jun (Ahad)
26 Jun (Isnin)


Hari Raya Puasa *
Hari Raya Puasa (Hari Kedua)*
6 Julai (Rabu)
7 Julai (Khamis)


Hari Kebangsaan
31 Ogos (Khamis)


Hari Kebangsaan
31 Ogos (Rabu)


Hari Raya Qurban*
1 September (Jumaat)


Hari Raya Qurban*
12 September (Isnin)


Hari Malaysia
16 September (Sabtu)


Hari Malaysia
16 September (Jumaat)


Awal Muharram (Maal Hijrah)
21 September (Khamis)


Awal Muharram (Maal Hijrah)
2 Oktober (Ahad)


Hari Deepavalli
18 Oktober (Rabu)


Hari Deepavalli
29 Oktober (Sabtu)


Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul)
1 Disember (Jumaat)
Rujukan :
http://www.moe.gov.my/my/Takwim-Sekolah-2017
Disediakan oleh ;
Puan Norliza binti Jais
Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul)
12 Disember (Isnin)
Rujukan :
http://www.moe.gov.my/my/Takwim-Sekolah-2017
Disediakan oleh ;
Puan Norliza binti Jais
Hari Krismas
25 Disember (Isnin)

2/9/2016
Hari Krismas
25 Disember (Ahad)

2/9/2016                                                                                                                                                                     SMK TENGKU AMPUAN JEMAAH
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TINGKATAN 1
DI SEDIAKAN OLEH:
PN ROSMARIANA MAT NAWI

No comments:

Post a Comment