Friday, January 8, 2016

RPT KHB ELEKTIF PERTANIAN TINGKATAN 1

PILIHAN 3: PERTANIAN

MINGGU
TAJUK / KANDUNGAN
KEMAHIRAN
cadangan aktiviti pembelajaran
CATATAN
ALATAN
2
MINGGU
3.1 Kompos

a.     Pengenalanb.     Bahan kompos c.     Pembinaan kompos
d.     Pengurusan

Aras 1

·         Menerangkan maksud kompos

·         Menyatakan kepentingan kompos

Aras 1

·         Menyenaraikan bahan untuk membuat kompos
·         Menyatakan fungsi setiap bahan membuat kompos·         Menerangkan langkah-langkah membuat kompos


 
·         Membina komposAras 1
·         Menguji kejayaan kompos

·         Menyatakan penggunaan kompos

Guru menerangkan maksud dan kepentingan kompos dalam tanaman say uran

Guru menyenaraikan bahan untuk membuat kompos seperti daun, rumput, sisa tanaman, kapur dan najis ternakan   

Murid mengumpul bahan untuk membuat kompos

Dicadangkan pihak sekolah menyediakan mesin ‘shreader atau chipper’ untuk memotong dan menghancurkan bahan membuat kompos seperti ranting kecil dan daun

Guru menyediakan tapak dan tempat lndungan hujan, murid mbina kompos dalam kumpulan

Kompos diuji dengan menggunakan kayu panjang  yang licin, dicucuk ke dalam kompos dibiarkan beberapa minit, dikeluarkan dan dirasa dengan tangan

Tunjuk cara pengujian dan membalik-balikan kompos 

Murid membalik-balikan timbunan kompos

Menggunakan kompos yang dihasilkan untuk tanaman sayuran
Memadai satu kelas membina satu projek komposMINGGU
TAJUK / KANDUNGAN
KEMAHIRAN
cadangan aktiviti pembelajaran
CATATAN
ALATAN
12
MINGGU
3.2 Tanaman Sayuran

a.     Jenis sayuran
b.     Penyediaan tapakc.     PenanamanAras 1
·         Mengenal pasti jenis sayuran


·         Menerangkan fungsi sayuran dalam diet

Aras 1

·         Mengenal pasti tapak
·         Membersih tapak
·         Menggembur tanah
·         Membina batas
·         Membaja asas
·         Meletak sungkupan

Aras 2

·         Menguji pH tanah

 

Aras 1

·         Memilih jenis sayuran yang hendak  ditanam

·         Menyediakan medium semaian

·         Menyemai biji benih

·         Mengubah anak benih atau penjarangan


 

Aras 2

·         Memilih biji benih yang bermutu

·         Menguji peratusan percambahan biji benih


Guru menerangkan jenis sayuran dengan mempamerkan spesimen/ gambar/ poster sayuran

Guru menyenaraikan beberapa contoh sayuran mengikut jenis

Sumbangsaran fungsi sayuran dalam diet dengan merujuk kepada piramid makanan


Guru membimbing  murid membuat pemilihan tapak

Murid menyediakan tapak secara kumpulan
-            membersih tapak
-            menggembur tanah
-            membina batas
-            meletak sungkupan

Tunjuk cara menguji pH tanah

Tumpuan diberi kepada sayuran jenis buah, ubi dan kekacang

Tunjuk cara menyemai biji benih secara terus di semaian  Murid melakukan proses pengerasan anak benih sebelum melakukan kerja mengubah

Murid melakukan penjarangan bagi biji benih yang disemai terus ke batas

Tunjuk cara membuat ujikaji menentukan peratus percambahan biji benih

MINGGU
TAJUK / KANDUNGAN
KEMAHIRAN
cadangan aktiviti pembelajaran
CATATAN
ALATAN

d.     Penjagaan

e.     Pungutan hasil


f.      Giliran tanaman

Aras 1

·          Menjaga tanaman sayuranAras 2

·         Mengawal perosak dan penyakit secara kimia 

 

 

Aras 1

·         Mengenal pasti tempoh menuai yang sesuai mengikut  jenis sayuran

·         Memungut hasil

 


Aras 2

·         Mengendalikah hasil selepas tuai

 

 

Aras 1

·         Menerangkan maksud giliran tanaman

·         Menyatakan kebaikan amalan giliran tanamanMurid melakukan kerja penjagaan tanaman sayuran seperti menyiram, merumput, menggembur , membaja, membuat sokongan, mengawal perosak dan penyakit.

Guru membuat campuran racun perosak. Murid membuat semburan racun dengan kawalan  guru


Melakukan pemungutan hasil mengkut tempoh yang sesuai

Murid melakukan kerja pengendalian lepas tuai seperti pembersihan, penggredan, pembungkusan dan penyimpanan sementara

Guru menjelaskan konsep dan kebaikan melakukan giliran tanaman dengan menyenaraikan contoh atau model giliran tanaman

Murid menanam sayuran yang berlainan jenis pada tapak semaian yang sama pada musim berikutnya


MINGGU
TAJUK / KANDUNGAN
KEMAHIRAN
cadangan aktiviti pembelajaran
CATATAN
ALATAN
2 MINGGU
3.6 Perniagaan dan Keusahawanan

a. Pengenalan  kepada perniagaan

i. Pengertian dan kepentingan perniagaanAras 1

·         Menerangkan maksud keperluan dan kehendak
·         Menerangkan pengertian perniagaan
·         Mengenal pasti kepentinghan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara.
Menyenaraikan contoh keperluan dan kehendak


Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan dari aspek:
-          Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat dan negara
-          memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat.
-          Menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat.
-          Mengeratkan hubungan dagangan dan kebudayaan.


ii. Perkembangan perniagaan dan masa depannya

Aras 1

·           Mengenal pasti perubahan-perubahan dalam aktiviti perniagaan

Aras 2

·           Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang

Aras 3

·          Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang di Malaysia


Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan dahulu dan perniagaan sekarang


Perbincangan perkembanga yang berlaku dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu hingga masa sekarang

Mencari maklumat perniagaan melalui internet (e-dagang) akhbar dan majalah.


Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet


Rujuk laman web berkenaan

Sistem perniagaan masa dahulu dan sekarang – sistem barter dan sistem wang
Alat poembayaran pada masa kini – wang tunai, cek, kad kredit, kad pra bayar dan kad pintar dan kad pembayaran elektronik  (e-pay)
Cara jualan pada masa kini – Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa-beli, pra bayaran, pesana email, mesin runcitan dan internet.MINGGU
TAJUK / KANDUNGAN
KEMAHIRAN
cadangan aktiviti pembelajaran
CATATAN
ALATAN
Ciri perniagaan pada masa akan datang di Malaysia – lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat dan tepat, cxara pembayaran lebih mudah, dan tumpuan perniagaan berorientasikan elektronik

iii. Bentuk dan jenis perniagaan

Aras 1

· Mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan


· Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa 

Sumbangsaran  bentuk perniagaan dan perkhidmatan

 Contoh bentuk perniagaan barang  - makanan, pakaian, kenderaan ...

Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat

Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan bruncit dan borong

Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport, import dan entreport terhadap barang perkhidmatan dan teknologi

Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi

Contoh:Murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang boleh mereka ceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek hasilan mereka dalam pelajaran KHB.     

iv. Milikan perniagaan

Aras 1

·         Menerangkan maksud milikan perniagaan

·         Mengenal pasti milikan perniagaan berdasarkan bilangan pemilik liabiliti dan modal.


Perbincangan mengenai jenis ciri dan perbezaan  jenis melukis perniagaan 

Jenis melukis perniagaan seperti mli tunggal, syarikat sdn bhd, syarikat awam bhd dan koperasi.No comments:

Post a Comment